Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2015

2930 c97c 500
sislea
sislea
sislea
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka vianiiks niiks

April 19 2015

sislea
1366 e035
Reposted fromswiatblondynki swiatblondynki vianeti neti
sislea
3224 d56b 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viakitewalk kitewalk
sislea

April 15 2015

sislea
Teacher comes back with the best response
Reposted fromfabs3 fabs3
sislea
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromglupotaboli glupotaboli
sislea
9209 9d85
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
sislea
6132 513e 500
Reposted fromkaiee kaiee
sislea
6826 37ea 500
95% Polaków to katolicy
Reposted fromjankoza jankoza
sislea
6899 753e
Reposted frompannakreatura pannakreatura

March 22 2015

sislea
5616 d768
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianeti neti

March 21 2015

sislea
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viakitewalk kitewalk

March 05 2015

sislea
sislea
8376 67c9
Reposted fromGtG GtG viajellyfishwithbutter jellyfishwithbutter
sislea
haha :D Spoko, statystycznie po trzech latach przychodzi fala rozwodów.  Rynek wtórny rozkwita :D
Reposted fromKubitsky Kubitsky viahaber haber
sislea
4336 a94f
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viafelicka felicka
sislea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl